Виявляється, рішення про виплату дивідендів можна ухвалити в майбутньому. У певний проміжок часу. А ще можна ухвалити рішення про те, що саме таке рішення буде ухвалено в майбутньому. Тобто, отримавши прибуток за останній звітний період, можна відкласти рішення щодо його розподілу на майбутнє.

Наприклад, два попередні звітні роки ТОВ закінчило з прибутком. За результатами I кварталу поточного року ТОВ також отримало прибуток. Рішенням загальних зборів учасників ТОВ відстрочено розподіл прибутку товариства й ухвалення рішення про виплату дивідендів.

І ось час настав, і учасники ТОВ вирішили розподілити всі зазначені прибутки. Виникає багато технічних питань:

1. Розподіляти одним рішенням чи трьома окремими?

2. Оформлювати одним чи трьома протоколами?

3. Що з податками?

Та найважливіше питання – облікове:

4. Прибуток, який треба розподілити, – брати зі звітності чи з кредиту рахунку 44?

Відповідно до ст. 116 ЦКУ учасники господарського товариства мають право, зокрема, брати участь у розподілі прибутку товариства й одержувати його частину (дивіденди). Аналогічно це право становить частину корпоративних прав, передбачених ст. 167 ГКУ, згідно з якою корпоративні права – це права особи, частку якої визначають у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають у себе правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) цієї організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом і статутними документами.