Чи належать до сфери застосування МСФЗ 16 операції, які перебувають у правовому полі Закону про фінансовий лізинг? Відповідь – у статті