Коментар до ДСТУ 4163:2020 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів"
Набрав чинності з 01.09.2021 року

З 1 вересня 2021 року діє новий ДСТУ 4163:2020, який стосується порядку оформлення документів. Цей стандарт прийнято на заміну аналогічному – ДСТУ 4163:2003. З’ясуймо, що саме змінилося та наскільки ці зміни є істотними.

Сфера й обов’язковість застосування ДСТУ

У п. 1.1 ДСТУ 4163:2020 сказано, що він поширюється на такі документи:

  • організаційні: положення, статути, посадові інструкції, штатні розписи тощо;
  • розпорядчі: постанови, рішення, накази, розпорядження;
  • інформаційно-аналітичні: акти, довідки, доповідні записки, пояснювальні записки, службові листи тощо

Водночас ДСТУ 4163:2020 поширюється на документи незалежно від носія інформації, тобто як в електронній, так і в паперовій формі. І це стосується як документів органів державної влади, так і документів установ, підприємств, організацій та інших юридичних осіб незалежно від їхнього функціонально-цільового призначення, рівня й масштабу діяльності та форми власності.

Звичайно, слід зазначити, що ДСТУ 4163:2020 не є нормативно-правовим актом з огляду на таке. У ст. 117 Конституції України визначено, що нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, установленому законом.