(Коментар до постанови Кабміну "Деякі питання обчислення середньої заробітної плати" від 01.09.2021 р. № 917.
Чинний від 04.09.2021 р.)

Ще й року не минуло відтоді, як Кабмін досить істотно оновив Порядок № 100, додавши клопоту бухгалтерам під час нарахування відпускних працівникам. Зміни були досить резонансними, адже нова редакція Порядку містила положення з досить неоднозначними формулюваннями. Тож, очевидно, зважаючи на цей резонанс, Кабмін вирішив "вдосконалити" згаданий нормативно-правовий акт, затвердивши нові зміни Постановою № 917. Ці зміни набувають чинності вже з дня опублікування Постанови, тобто з 04.09.2021 р. Але чого буде варте це вдосконалення – з’ясуймо далі.

Премії враховуємо по-новому

У абз. 3 п. 3 Порядку № 100 буде передбачено, що під час обчислення середньої заробітної плати премії потрібно враховувати так:

Визначення

Премії (в тому числі за місяць) та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період під час обчислення середньої заробітної плати враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані. Для цього до заробітку відповідних місяців розрахункового періоду додається частина, яка визначається діленням суми премії або іншої заохочувальної виплати за підсумками роботи за певний період на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів відповідного місяця, що припадає на розрахунковий період.

На перший погляд нічого не змінилося, адже й до появи Постанови № 917 Порядок № 100 передбачав пропорційний розподіл суми премій за місяцями розрахункового періоду, виходячи з кількості відпрацьованих робочих днів періоду, за який виплачено премію. Однак це було передбачено щодо премій та інших виплат, виплачуваних за два місяці або більш тривалий період. А відтепер такий пропорційний розподіл суми премії потрібно робити й у тому разі, якщо її виплачено за місяць!

Зверніть увагу

Ідеться про виплати за місяці (чи інші періоди), які входять до розрахункового періоду.