Авто підприємства потрапило у ДТП, тому його вирішили утилізувати (ліквідувати) – реалізувати на металобрухт і запчастини. На щастя, майно інших осіб не постраждало. Авто не було застраховане за КАСКО.

Як обліковувати такі події? Що з ПДВ і які наслідки в податково-прибутковому обліку?

Якщо після ДТП автомобіль припиняє відповідати критеріям активу, його повинні списати з балансу (п. 33 НП(С)БО 7). Тобто якщо через суттєві пошкодження автомобіль уже не можна полагодити й використовувати за призначенням, такий автомобіль не принесе економічних вигід у майбутньому. Тож, це є підставою для списання (ліквідації) автомобіля.

Документальне оформлення

Передусім постійно діюча на підприємстві комісія повинна визначити, чи підлягає автомобіль ліквідації: оглянути його, установити причини невідповідності критеріям активу, виявити винних осіб, визначити стан автомобіля і можливість використання окремих його частин (п. 41 Методрекомендацій № 561).

Потім оформлюють акт на списання автомобіля. Для цього можна скористатися формою Акта на списання автотранспортних засобів (форма № ОЗ-4), затвердженою Наказом № 352. У такій формі зазначають витрати на списання, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від ліквідації об’єктів. Акт складає у 2 примірниках постійно діюча комісія та затверджує керівник підприємства чи вповноважена на те особа. Перший примірник акта передають до бухгалтерії, другий – лишають в особи, відповідальної за зберігання основних засобів, і він слугує підставою для здавання на склад запчастин, що лишилися в результаті їх списання, а також матеріалів, металобрухту тощо.

Також можна скористатися формою Акта списання транспортних засобів, затвердженою Наказом № 818.