Продовжуючи тематику списання пального, розпочату в статті "Пальне в бюджетній установі: облік списання", пропонуємо розглянути питання нормування витрат ПММ.

Передусім слід наголосити, що норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті потрібні для планування потреби бюджетної установи в паливно-мастильних матеріалах і контролю за їх витратами, ведення звітності, запровадження режиму економії та раціонального використання нафтопродуктів.

На замітку!

Нормування витрат палива – це встановлення допустимої міри його споживання в певних умовах експлуатації автомобілів, для чого застосовують базові лінійні норми, установлені по моделях (модифікаціях) автомобілів, та система нормативів і коригувальних коефіцієнтів, які дають змогу враховувати виконану транспортну роботу, кліматичні, дорожні та інші умови експлуатації.

Нормування витрат моторних олив і мастил здійснюється пропорційно до витрат палива згідно з установленими нормативами.

На сьогодні основним орієнтиром для розрахунку конкретних норм витрат пального є базова лінійна норма (п. 1.2 Норм № 43).

Нагадаємо: ці норми наведено в таблицях додатків А і Б до Норм № 43 в розрізі моделей (модифікацій) автомобілів.

Зверніть увагу

Указані норми поширюються лише на моделі автомобілів із зазначеними технічними даними та особливостями конструктивного виконання. Базові лінійні норми установлюють із розрахунку на 100 км пробігу автомобіля.

З іншого боку, існує низка показників, які враховують додаткову витрату пального, зокрема в разі руху автомобіля з вантажем, зміни спорядженої маси автомобіля, маневрування у місцях завантаження та виконання операцій із розвантаження, а також на роботу спецобладнання, обігрівачів тощо. Докладніше про це розповімо далі, а зараз пропонуємо з’ясувати особливості нормування витрат пального для різних категорій автотранспорту.