Продовжуючи "пальну" тематику, розпочату попередніми статтями, пропонуємо розглянути питання списання ПММ

Облікові орієнтири

Передусім варто наголосити: ПММ є різновидом запасів, а отже і їх облік буде підпорядкований звичним для таких активів правилам.

По-перше, залежно від мети використання, вартість пального списують на витрати через зарахування їх у дебет субрахунку:

  • 8013 "Матеріальні витрати" – якщо їх використовують у процесі основної діяльності установи й на виконання програм; або
  • 8113 "Матеріальні витрати" – якщо їх використовують у процесі надання послуг або виконання робіт.

По-друге, вибуття однакових за призначенням й умовами використання ПММ, що їх використовували протягом певного звітного періоду, оцінюють такими методами (п. 4 розд. IV НП(С)БОдс 123, п. 32 розд. ІІ Методрекомендацій з обліку запасів):

  • ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
  • середньозваженої собівартості;
  • собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).