Об’єктом обкладення ПДВ є, зокрема, операції з постачання послуг на митній території України (пп. «б» п. 185.1 ПКУ). При цьому місце постачання послуг має визначатися відповідно до ст. 186 ПКУ.

Так, для послуг, перелічених у п. 186.3 ПКУ, місце постачання визначається як місце реєстрації отримувача послуг (місце постійного чи переважного його проживання) (детальніше про визначення місця постачання послуг – у матеріалі «Послуги, отримані від нерезидентів: визначаємо місце постачання для обкладення ПДВ»). Ми ж розглядаємо випадок, коли резидент України отримує послуги від нерезидента. Тобто якщо нерезидент постачатиме перелічені в п. 186.3 ПКУ послуги, місце постачання яких визначається за місцем реєстрації отримувача послуг (у цьому випадку – резидента України), то місцем постачання таких послуг буде митна територія України.

У разі отримання від нерезидента послуг, місце постачання яких за ст. 186 ПКУ – митна територія України, платник ПДВ – отримувач послуг нараховує податкові зобов’язання за правилом «першої події» (п. 187.8 ПКУ), тобто на дату першої з подій:

  • або списання коштів із банківського рахунка в оплату нерезидентських послуг,
  • або на дату оформлення документа, який засвідчує факт надання нерезидентом таких послуг.

Для послуг, які постачаються нерезидентами на митній території України, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких послуг з урахуванням податків та зборів, за винятком ПДВ, що входять до ціни постачання згідно із законодавством. Визначена вартість перераховується в національну валюту за валютним (обмінним) курсом НБУ на дату виникнення податкових зобов’язань (п. 190.2 ПКУ).

На дату виникнення податкових зобов’язань отримувач послуг – резидент (платник ПДВ) складає податкову накладну в електронному вигляді та реєструє її в ЄРПН (п. 208.2 ПКУ). Така податкова накладна надає право отримувачу нерезидентських послуг показати податковий кредит на дату її складання. Проте лише за умови реєстрації цієї податкової накладної в ЄРПН (п. 198.6 та пп. «г» п. 201.11 ПКУ).

Зауважимо

У разі отримання на митній території України послуг від нерезидента платник ПДВ має відображати відповідну суму податкових зобов’язань у рядку 6 ПДВ-декларації за той звітний період, у якому вони виникли (відповідно до п. 187.8 ПКУ). Водночас для декларування податкового кредиту важливо, чи була вчасно зареєстрована податкова накладна в ЄРПН: «своєчасно зареєстрована в ЄРПН, податкова накладна є підставою для віднесення сум ПДВ до податкового кредиту у періоді її складання» (див. роз’яснення ДПС із категорії 101.24 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua)). Якщо податкову накладну зареєстровано в ЄРПН несвоєчасно, то податковий кредит слід декларувати в періоді реєстрації відповідної податкової накладної.

Отже, отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, у разі реєстрації податкової накладної в ЄРПН із порушенням строку реєстрації повинен відобразити податкові зобов’язання з ПДВ у звітному періоді, у якому вони виникли (незалежно від факту складання податкової накладної за такою операцією), а податковий кредит – у періоді реєстрації відповідної податкової накладної в ЄРПН, але не пізніше ніж через 1095 к. дн. із дати складення податкової накладної (див. роз’яснення ДПС із категорії 101.24 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua)).