Підприємство здійснює ремонт орендованого автомобіля. Як ураховувати вартість ремонту в бухгалтерському й податковому обліку? Який буде облік під час здійснення переобладнання (поліпшення) орендованого авто? Своєю чергою, компенсація від орендодавця за проведені роботи не передбачена

Бухгалтерський облік ремонту орендованого автомобіля

Для бухгалтерського обліку важливо, які види робіт виконують: ремонти чи поліпшення зі зростанням майбутніх економічних вигід.

У бухгалтерському обліку суму ремонту орендованих основних засобів ураховують у витратах підприємства (НП(С)БО 16 «Витрати»). А от вартість поліпшень, які призводять до зростання майбутніх економвигід (переобладнання, модернізація, реконструкція тощо), підлягають амортизації у складі інших необоротних активів (п. 6 НП(С)БО 14 «Оренда»). Обліковують поліпшення орендованих об’єктів на субрахунку 117 «Інші необоротні активи».

Отже, для бухгалтерського обліку необхідно чітко розмежовувати: проводили ремонти (відновлення роботоздатності чи підтримання об’єкта в робочому стані, коли зростання економвигід не очікують) чи поліпшення (з очікуваним зростанням майбутніх економвигід) орендованого автомобіля.

Рішення про характер робіт приймає керівництво підприємства (п.п. 2932 Методрекомендацій № 561). Водночас до уваги треба взяти й Положення № 102, яке регламентує перелік робіт, що належать до ремонту й техобслуговування автомобіля.

Тому, якщо йдеться про ремонт орендованого автомобіля, витрати враховують у витратах періоду. Залежно від того, де використовують орендований автомобіль, ремонтні витрати будуть поповнені:

  • рахунками 23, 91 – якщо використання автомобіля пов’язане з наданням послуг, виробництвом продукції та, відповідно, з формуванням їх собівартості;
  • рахунком 92 – якщо автомобіль використовують для адмінцілей;
  • рахунком 93 – якщо автомобіль використовують для збутових потреб;
  • рахунком 94 – якщо автомобіль використовують для інших операційних цілей.

У разі якщо здійснювали поліпшення орендованого об’єкта, їх вартість потрапить на субрахунок 117 й амортизуватиметься.