Нині майже на кожному підприємстві – чи то велика компанія із чисельністю в декілька тисяч (або десятків тисяч) працівників, чи невеличке приватне підприємство, яке має у своєму штаті 3–10 співробітників, – є автотранспорт.
І якщо утримання автотранспорту в технічно справному стані, правильна й безаварійна його експлуатація є обов’язками водіїв, автомеханіків, інших фахівців – «технарів» відповідної кваліфікації, то правильна організація обліку автотранспорту, витрат на його утримання й експлуатацію покладена на бухгалтерську службу.
Розгляньмо нюанси обліку таких специфічних автозапчастин, як акумулятори й автошини

Облік придбання акумуляторів й автошин

Акумулятори й автомобільні шини є «запасними» частинами до автомобіля. Тому з метою бухгалтерського обліку вони належать до запасів як «матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб» (п. 6 НП(С)БО 9). Так само прописано й у п. 1.3 Методрекомендацій № 2.

Акумулятори й автошини переважно імпортують в Україну. Тому важливо пам’ятати, що під час придбання за іноземну валюту їх оцінюють у гривні із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дату визнання активами – тобто дату переходу права власності згідно із зовнішньоекономічним контрактом).

У разі якщо оплата вартості акумуляторів й автошин в іноземній валюті проведена раніше, ніж їх надходження, то такі запаси оцінюють із застосуванням валютного курсу на початок дня дати сплати авансу (п. 6 НП(С)БО 21, п. 2.5 Методрекомендацій № 2).

Облік придбаних або виготовлених запасних частин, а також автомобільних шин у запасі й обороті (хоча точніше було б сказати не «а також», а «у тому числі». – Прим. ред.) ведуть на субрахунку 207 «Запасні частини» (див. Інструкцію № 291).

До того ж в Інструкції № 291 зазначено, що автошини, які на колесах, і запасні автошини, ураховані у ціні автомобіля, обліковують у складі основних засобів (тобто у складі вартості автомобіля). Аналітичний облік акумуляторів й автошин ведуть у розрізі місць зберігання й однорідних груп (наприклад, автошини для легкових автомобілів, вантажних автомобілів, акумуляторні батареї різних ємностей тощо).

У бухгалтерському обліку операції з оприбуткування акумуляторів й автошин відображають такими проведеннями: