Підприємство не списало в бухгалтерському обліку кредиторську заборгованість за отримані, але неоплачені товари, за якою сплив строк позовної давності. Як виправити помилку в бухобліку?

Спершу з’ясуємо, чи справді була допущена бухгалтерська помилка.

Нагадаємо

Зобов’язання буде визнано, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення.

Якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, його сума входитиме до складу доходу (п. 5 НП(С)БО 11). Тобто роблять запис:

Дт 631, 685, 681 тощо (рахунок обліку кредиторської заборгованості)

Кт 746 «Інші доходи від звичайної діяльності».

Для цього підприємство має бути впевненим, що воно не погашатиме зобов’язання перед контрагентом. Якщо існує ймовірність виконання зобов’язання навіть після спливу строку позовної давності — списувати кредиторку не потрібно. І лише за умови, коли достеменно відомо — погашати заборгованість перед контрагентом підприємство не буде через, скажімо, такі причини:

  • контрагент ліквідувався і немає правонаступника, який може ініціювати стягнення боргу, чи
  • сплив строк позовної давності та керівництво прийняло рішення про непогашення зобов’язань (у наказі, іншому розпорядчому документі);
  • після спливу строку позовної давності контрагент звернувся до суду з позовом про стягнення боргу, а суд відмовив у розгляді через сплив позовної давності, — тоді в періоді виникнення впевненості в непогашенні зобов’язань підприємство має їх списати. Тобто лише сплив строку позовної давності — ще не достатня підстава для списання кредиторської заборгованості, адже навіть після цього все ж залишається ймовірність проведення розрахунків.

Візьміть до уваги

Згідно з п. 12 р. «Прикінцеві та перехідні положення» ЦКУ під час дії карантину, установленого КМУ з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені зокрема й ст. ст. 257 та 258 ЦКУ, продовжуються на строк дії такого карантину. Як відомо, карантин запроваджено з 12.03.2020 постановою КМУ від 11.03.2020 р. № 211 та подовжується відповідними постановами уряду. Тож, якщо сплив строку позовної давності щодо кредиторської заборгованості мав припадати на період дії карантину, то нині його перебіг зупинено до кінця дії всеукраїнського карантину.

Припустімо, помилку було зроблено: наприклад, у зв’язку зі спливом строку позовної давності керівництво підприємства відмовило контрагентові в погашенні боргу. Бухгалтер дізнався про цей факт пізніше й не відобразив списання такої заборгованості на відповідну дату балансу.

Як виправити таку помилку? Порядок виправлення бухгалтерських помилок залежить від періоду, коли вони зроблені. Розглянемо можливі варіанти.

Кредиторська заборгованість не списана в поточному році

Для виправлення помилок поточного року коригують записи поточного звітного року.

За Положенням № 88 помилки поточного звітного періоду в облікових регістрах потрібно виправляти коректурним способом. Інакше кажучи, неправильні дані (текст і/або цифри) закреслюють і над закресленим пишуть правильну інформацію (п.п. 4.2, 4.4 Положення № 88, п. 9 Методрекомендацій № 356).

Однак у зазначеному вище випадку закреслювати по суті немає що — помилка не в тому, що зроблено неправильний запис, а в тому, що взагалі не вказано кореспонденцію списання. До того ж, якщо на підприємстві ще не закрили поточний звітний період (квартал) і вчасно згадали про несписану кредиторську заборгованість, списання варто провести на дату балансу (п. 5 НП(С)БО 11). Тож, у цьому разі достатньо в облікових регістрах додати кореспонденцію:

Дт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» та

Кт 746 «Інші доходи від звичайної діяльності».

І те, що списано таку кредиторську заборгованість не у відповідному місяці, у межах кварталу, коли кредиторка стала «безнадійною», а на кінець кварталу — помилкою не буде. Бухгалтерську довідку про виправлення помилки складати немає потреби.

У разі якщо підприємство зробило помилку в минулому звітному періоді (кварталі поточного року), що виявлено після записів підсумків облікових регістрів, згідно з п. 4.3 Положення № 88 і п. 9 Методрекомендацій № 356 виправляти її потрібно методом «червоного сторно». Та знову ж сторнувати у цій ситуації нічого — достатньо буде лише додаткового проведення:

Дт 631 та Кт 746 «Інші доходи від звичайної діяльності».

Уносять дані до облікового регістру в місяці, у якому виявлено помилку. І тут уже не обійтися без бухгалтерської довідки. У ній зазначають причину помилки, посилання на документи й облікові регістри, у яких зроблено помилку, пропущену кореспонденцію. Довідку підписує працівник, що її склав, а після її перевірки — головний бухгалтер.

Форма бухгалтерської довідки наведена в Методрекомендаціях № 356, але це лише рекомендована форма. Кожне підприємство під час її складання має виходити з того, яку інформацію в ній слід викласти, а тому за різних ситуацій вона буде інакшою. Тому як приклад наведемо зразок її заповнення для розглядуваного вище випадку.

Зразок 1

БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА

до Журналу 6 і Відомості 3.3 за липень 2020 року

Виправлення помилки за березень 2020 року

Суть помилки:

Не списана кредиторська заборгованість за отримані, але неоплачені товари від ТОВ «Подарунок» згідно з договором від 13.02.2017 р. № 54/09, за якою сплив строк позовної давності на початку березня 2020 року та прийнято рішення не погашати такої заборгованості. Кредиторська заборгованість становить 2000 грн (без ПДВ).

Причина помилки:

Через відсутність відомостей про рішення керівництва, прийняте в березні 2020 року, щодо непогашення кредиторської заборгованості, через сплив строку позовної давності, за отриманими, але неоплаченими товарами (ТТН № 77 від 07.02.2017 р.).

Це призвело до викривлення показників Журналу 6, Журналу 3, Журналу 7, Головної книги, Звіту про фінансові результати за результатами І кварталу 2020 року та Балансу станом на 31.03.2020 р.

Виправлення:

№ з/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума, грн

1

Виправлено помилку з несвоєчасного списання кредиторської заборгованості, за якою сплив строк позовної давності (відображено додатковим проведенням на суму кредиторської заборгованості)

631

746

2000,00

Виконавець                      Щирий В.С.                 Щирий

Головний бухгалтер               Вірний О.А.                Вірний

                                     (підпис)                    (підпис)

«09» липня 2020 р.

Кредиторська заборгованість помилково не списана в минулому році

Несписання кредиторської заборгованості за отримані, але неоплачені товари, за якою сплив строк позовної давності в минулому році, коли існувала впевненість у її непогашенні підприємством, вплине на нерозподілені прибутки та, відповідно, на показники фінзвітності. Виправляти таку помилку потрібно шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року (п. 4 НП(С)БО 6). Таке коригування здійснюють навіть за відсутності залишку нерозподіленого прибутку (за наявності непокритих збитків) (див. лист Мінфіну України від 23.02.2010 р. № 31-34000-20-10/3939).

Під час виявлення помилки за минулий рік варто дослідити, на які показники вона встигла вплинути. У разі несписання вчасно кредиторської заборгованості було занижено інші доходи та нерозподілений прибуток.

Таким чином, аби виправити помилку, потрібно зробити кореспонденцію:

Дт 631 та Кт 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

Виправлення помилок минулих років слід оформлювати в місяці виявлення помилки бухгалтерською довідкою. У ній наводять:

  • зміст помилки;
  • посилання на документи й облікові регістри, у яких зроблено помилку;
  • суму та кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку, якою виправляють помилку (п. 4.3 Положення № 88).

У місяці складання бухгалтерської довідки її дані записуються до відповідного регістру бухгалтерського обліку й Головної книги (п. 9 Методрекомендацій № 356).

Наведемо приклад заповнення бухгалтерської довідки.

Зразок 2

БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА

до Журналу 7 за липень 2021 року

Виправлення помилки за лютий 2020 року

Суть помилки:

Не списана кредиторська заборгованість за отримані, але неоплачені товари від ТОВ «Свято» за договором від 08.01.2017 р. № 765/2009, за якою сплив строк позивної давності в лютому 2020 року. Кредитору відмовлено в погашенні боргу в лютому 2020 року. Кредиторська заборгованість становить 5000 грн.

Причина помилки:

У бухгалтерського відділу не було даних про сплив строку позовної давності за заборгованістю та відмову підприємства погасити прострочений борг.

Це призвело до викривлення показників Журналу 6, Журналу 3, Журналу 7, Головної книги, фінансової звітності за 2020 рік.

Виправлення:

№ з/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума, грн

1

Виправлено помилку з несвоєчасного списання кредиторської заборгованості, за якою сплив строк позовної давності (відображено додатковим проведенням на суму кредиторської заборгованості)

631

441

5000,00

Виконавець                    Веселий С.П.                    Веселий

Головний бухгалтер           Літній А.М.                     Літній

                                                          (підпис)                                     (підпис)

«09» липня 2021 р.

Виправлення помилок, які належать до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності (п. 5 П(С)БО 6). Тому без повторного складання фінзвітності тут не обійтися. У примітках до фінансових звітів слід показати інформацію щодо виправлення помилок, які були в попередніх періодах (п. 20 П(С)БО 6), а саме:

  • зміст і суму помилки;
  • статті фінансової звітності минулих періодів, які були переобраховані з метою повторного подання порівняльної інформації;
  • факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів або недоцільність повторного оприлюднення1.

1 У ст. 14 Закону № 996 наведено, хто й коли має обов’язково оприлюднювати фінзвітність. І там окремо не зазначено випадку «виправлення помилок», але, зважаючи на норми НП(С)БО 6 і те, що помилка впливає на нерозподілений прибуток, імовірно, для зацікавлених користувачів усе ж доведеться знову надати виправлену фінзвітність (тут доречно брати до уваги суттєвість інформації).

Редакція газети
«Інтерактивна бухгалтерія»

 

 

 

______________________________________________________________

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

Закон № 996 — Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

Положення № 88 — Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну України від 24.05.1995 р. № 88.

НП(С)БО 6 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Мінфіну України від 28.05.1999 р. № 137.

НП(С)БО 11 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом Мінфіну від 31.01.2000 р. № 20.

Методрекомендації № 356 — Методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Мінфіну України від 29.12.2000 р. № 356.