Дисконтування не є простим у розрахунках і застосуванні. А раз так, то завжди виникає логічне бажання цієї процедури уникнути. За яких умов позику можна не дисконтувати й бути правим, а коли дисконтування не уникнути.