Дисконтування є доволі поширеною процедурою в межах МСФЗ. Необхідність дисконтування може актуалізуватись як у кредитних відносинах, так і, наприклад, у разі відображення орендних операцій. І традиційно виникає безліч запитань, пов'язаних із технікою його проведення. У чому сутність дисконтування позики, яку формулу обрати, на які вихідні дані орієнтуватися – про все це поговоримо далі.

Процедура дисконтування враховує знецінення грошей у часі та показує різну купівельну спроможність тієї самої суми в майбутньому і на поточний момент часу. Відповідно, дисконтування є приведенням майбутньої вартості грошей до їх поточного аналогу. У непоодиноких випадках процедура дисконтування є актуальною під час оцінки позики в умовах застосування МСФЗ.

Щоб показати позику на дату визнання за справедливою вартістю, треба передбачити таку її оцінку, яка б відповідала звичайним умовам фінансових відносин між незацікавленими особами. При цьому дисконтування зазвичай є актуальним за одночасного дотримання двох умов:

1) позика є довгостроковою (це свідчить про суттєвий вплив на оцінку інструменту такого віртуального компонента, як час);

2) позику видано не на ринкових умовах (ставка або нульова, або суттєво відрізняється від ринкової).