Чи потрібно подавати інформацію про бенефіціарів представництву нерезидента, що має правовий статус"без права юридичної особи"?

На наш погляд, потрібно. Цього висновку доходимо з таких міркувань.

Положення НПА щодо розкриття бенефіціарів справді оперують сухим поняттям "юридична особа". Але вважаємо, "сухість" цього визначення не виводить із кола респондентів осіб, що формально йому не відповідають. Адже головна мета всієї цієї "бенефіціарної" історії – вийти на конкретну фізичну особу там, де є "групова" діяльність. Тобто виявити, хто ж саме в результаті діяльності у тій чи іншій організаційно-правовій формі отримує від цього зиск. Ба більше, сама суть концепції бенефіціарного володіння полягає у виявленні конкретної фізичної особи – вигодонабувача, якого якраз за формальними ознаками може бути не видно. Тож, виходячи із цього, застосовують термін "юридична особа" радше як узагальнений антонім поняттю "фізична особа". Іншими словами, для цілей "бенефіціарності" юридичними особами можна вважати осіб, які не є фізичними особами.