Підприємство (квартальний платник податку на прибуток) придбало ліцензію з необмеженим строком дії. Чи правильно списувати вартість ліцензії відразу на рахунок 92? Як це відобразити в податковому обліку?

ВІДПОВІДЬ: У бухгалтерському обліку є два підходи до обліку ліцензій на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню:

1) відображати їхню вартість у складі нематактивів

або

2) одразу списувати на витрати періоду.

У податковому обліку вартість такої ліцензії можна амортизувати протягом обмеженого строку. Далі — детальніше.

Бухгалтерський облік ліцензії

Для класифікації ліцензії в бухобліку її вартість і безстроковість ролі не відіграють. Адже для визнання ліцензії як нематактиву діють інші критерії, зокрема:

— нематактив не має матеріальної форми;

— нематактив може бути ідентифікований;

— контрольованість.

Тому за умови відповідності даним критеріям ліцензію можна відображати у складі нематактивів. Свого часу Мінфін у листі від 13.07.2009 р. № 31-34000-20-10/18896 щодо цього питання зазначав: ліцензії (за умови відповідності критеріям визнання активів) відображають у складі інших нематеріальних активів. Тобто — у групі «Інші нематеріальні активи» (субрахунок 127 «Інші нематеріальні активи»).

Розглядаючи ліцензію як нематактив, підприємство має врахувати, що нематактиви з невизначеним строком корисного використання не підлягають амортизації (п. 25 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»).

Своєю чергою, до нематеріальних активів із невизначеним строком корисного використання належать ті, щодо яких підприємством не визначено обмеження строку, протягом якого очікують збільшення грошових коштів (або їх еквівалентів) від використання таких нематеріальних активів.