Задекларували податковий кредит, не підтверджений зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними. Помилилися у сумі чи періоді відображення податкового кредиту. Ситуації бувають різні. Однак виявлену помилку треба виправити якнайшвидше. Адже завищення податкового кредиту може призвести до недоплати ПДВ у бюджет, штрафу та пені. Як це зробити, ми зараз і розповімо

Які помилки призводять до завищення податкового кредиту

Розгляньмо декілька поширених ситуацій.

Ситуація 1. Задекларовано непідтверджений податковий кредит

Скажімо, з’ясували, що податкову накладну постачальник іще не зареєстрував у ЄРПН або в ній знайдено помилки в обов’язкових реквізитах, що заважають ідентифікувати здійснену операцію. Адже контролери наполягають на тому, що право на податковий кредит у платника ПДВ — покупця з’являється не  раніше за звітний період реєстрації в ЄРПН нової податкової накладної чи розрахунку коригування, яким виправляють помилки в податковій накладній (див. роз’яснення в категорії 101.13 розділу «Запитання — відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua)). Виходить, якщо податковий кредит платник ПДВ задекларував раніше, доведеться виправляти помилку (завищення податкового кредиту).

Ситуація 2. Задекларували «імпортний» податковий кредит не в тому періоді

Під час увезення на митну територію України товарів у платника ПДВ виникають податкові зобов’язання на дату подання митної декларації для митного оформлення (п. 187.8 ПКУ). Такі зобов’язання в декларації не фіксують. Однак на дату їх сплати імпортер — платник ПДВ збільшує податковий кредит на підставі митної декларації (п. 198.2 ПКУ).

Як відомо, платники ПДВ можуть відкладати податковий кредит на наступні звітні періоди. Про таку можливість зазначає п. 198.6 ПКУ: якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих у ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 1095 к.дн. із дати складення податкової накладної. Однак тут ідеться лише про податковий кредит, підтверджений податковими накладними, а «імпортний» ПДВ показують на підставі митної декларації. Тому для «імпортного» податкового кредиту це правило не працює.

Якщо ж так сталося, що «імпортний» ПДВ не потрапив до податкового кредиту у звітному періоді його сплати, а був задекларований пізніше, то це помилка, яку слід виправити. А точніше — маємо справу одразу з двома помилками:

1. заниженням податкового кредиту в періоді сплати митного ПДВ;

2. завищенням податкового кредиту в періоді його декларування.

Ситуація 3. Помилилися у сумі податкового кредиту

Наприклад, включили до податкового кредиту вхідний ПДВ із касових чеків понад установлений ліміт (п. «б» пп. 201.11 ПКУ). Пригадаємо: якщо сума придбаних товарів/послуг, указана в касовому чеку, перевищує 200 грн без урахування податку (з урахуванням ПДВ — 240 грн), платник не може віднести до складу податкового кредиту суму ПДВ на підставі такого касового чека.

Виправляють такі помилки (зменшують задекларований раніше податковий кредит) за допомогою подання уточнюючого розрахунку до декларації з ПДВ за звітний період, у якому допущено таку помилку. Тож, далі розповімо, як його заповнити.

Заповнюємо Уточнюючий розрахунок

Уточнюючий розрахунок до декларації з ПДВ подають за формою, чинною на дату його подання (п. 50.1 ПКУ та п. 1 р. VІ Порядку № 21). Як відомо, з 01.04.2021 платники користуються формою Уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, затвердженою наказом Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21, у редакції Наказу № 131 (див. тут).

В уточнюючому розрахунку зазначають:

  • у рядку 02 «Звітний (податковий) період» — звітний (податковий) період, у якому подають уточнюючий розрахунок;
  • у рядку 03 «Звітний (податковий) період, що уточнюється» — період, за який виправляють помилки.

Якщо показники декларації звітного періоду, до якого подають уточнюючий розрахунок, раніше вже виправляли, то в рядку 031 ставлять відмітку.

До графи 4 уточнюючого розрахунку переносять усі показники декларації з ПДВ за звітний період, у якому завищили податковий кредит (див. роз’яснення з категорії 101.25 розділу «Запитання — відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

У графі 5 уточнюючого розрахунку фіксують уже виправлені дані.

Суму помилки (завищення податкового кредиту) відображають у графі 6 (графа 5 – графа 4) зі знаком мінус.

Заповнюючи розділ ІІІ уточнюючого розрахунку, потрібно визначити, чи не вплинула помилка у звітному періоді на недоплату податку в бюджет. Про недоплату свідчитиме позитивне значення в графі 6 рядка 18 уточнюючого розрахунку.

На суму недоплати слід нарахувати самоштраф у розмірі 3% такої суми (п. 50.1 ПКУ) і показати його в рядку 18.1 уточнюючого розрахунку. Суму недоплати сплачують до подання уточнюючого розрахунку через електронні ПДВ-рахунки (тобто треба забезпечити, аби на дату подання уточнюючого розрахунку на електронному ПДВ-рахунку було достатньо для цього коштів), а суму штрафу — з поточного рахунка платника (п. 25 Порядку № 569).

Виправляючи помилку, що призвела до недоплати, після спливу 90 к.дн., наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання з ПДВ, платнику доведеться ще сплатити й пеню (пп. 129.1.3 ПКУ).

Отже, якщо за результатами звітного місяця було задекларовано:

1. ПДВ до сплати (рядок 18), то сума недоплати дорівнює сумі помилки (заниженню податкового кредиту);

2. від’ємний ПДВ (рядок 21) у сумі, меншій за суму помилки, то недоплатою буде різниця цих показників;

3. від’ємний ПДВ (рядок 21) у сумі, більший за суму помилки, тоді у цьому звітному періоді недоплати не виникло.

У двох останніх випадках слід перевірити, чи не вплинула дана помилка на розрахунки з бюджетом у наступних звітних періодах. Адже завищена сума податкового кредиту може завищити показник від’ємного ПДВ, який переносять до декларації з ПДВ наступного звітного періоду (до рядка 16.1).

У разі якщо така помилка «зачепила» значення рядка 18 (ПДВ до сплати) чи рядка 20.2 (бюджетне відшкодування) декларацій із ПДВ наступних звітних періодів, то одним уточнюючим розрахунком не обійтися. Доведеться подати уточнюючі розрахунки до кожного звітного періоду, у якому така помилка вплинула на показники рядка 18 чи 20.2 (п. 6 р. VI Порядку № 21).

Детальніше про це читайте у статті «Виправляємо помилки у від’ємному значенні ПДВ».

Якщо ж завищення податкового кредиту в майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 18 (ПДВ до сплати) чи рядка 20.2 (бюджетне відшкодування), уточнюючий розрахунок подають за один звітний період, у якому припустилися помилки. При цьому значення графи 6 рядка 21 цього уточнюючого розрахунку враховується у рядку 16.2 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок (п. 5 р. VI Порядку № 21).

Розгляньмо приклад заповнення уточнюючого розрахунку, у якому зменшуємо завищений податковий кредит (див. фрагмент 1).

Приклад

Платник ПДВ у лютому 2021 року включив до податкового кредиту 5000 грн вхідного ПДВ із податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН.

У квітні 2021 року виявили, що ця податкова накладна складена постачальником не на ту дату.

У квітні контрагент склав і зареєстрував у ЄРПН нову податкову накладні на дане постачання, на підставі якої покупець покаже податковий кредит у ПДВшній звітності за квітень 2021 року.

До декларації з ПДВ за лютий 2021 року покупець подає уточнюючий розрахунок, аби виключити з податкового кредиту непідтверджені суми. При цьому в лютому було задекларовано ПДВ до сплати у сумі 20000 грн (рядок 18).

Фрагмент 1

Уточнюючий розрахунок до декларації з ПДВ

 

Код ряд
ка

Код додатка

Рядки декларації

Показник, який уточнюється

Уточнений показник

Різниця

1

2

3

4

5

6

I. Податкові зобов’язання

9

 

Усього за розділом І

Колонка Б

80000

80000

 

II. Податковий кредит

10

 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України

 

10.1

Д1

за основною ставкою

Колонка А

300000

275000

-25000

Колонка Б

60000

55000

-5000

17

 

Усього за розділом ІІ

Колонка Б

60000

55000

-5000

III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

18

 

 

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17 декларації) (позитивне значення), яке сплачується до державного бюджету

20000

25000

5000

18.1

 

сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки (при позитивному значенні гр. 6 р. 18)

150

 

Оскільки завищення податкового кредиту в лютому призвело до недоплати податку в бюджет, у рядку 18.1 показуємо суму штрафу 150 грн (5000 х 3%). А ось пені податківці не нарахують, так як ще не минуло 90 днів пільгового періоду (пп. 129.1.3 ПКУ).

Додаток Д1 до Уточнюючого розрахунку

Згідно з п. 8 р. VІ Порядку № 21 у разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні долучати додатки, до уточнюючого розрахунку мають бути додані відповідні додатки, які містять інформацію щодо уточнених показників. У таких додатках проставляють позначку в рядку 013 «Уточнюючий».

Оскільки суми податкового кредиту платники ПДВ розшифровують тепер у таблиці 2.1 додатка Д1 (до березня 2021 року це робили в додатку Д5), то з уточнюючим розрахунком слід подати уточнення й цього додатка (див. фрагмент 2).

Фрагмент 2

Розділ II. Податковий кредит

Таблиця 2.1. Відомості про операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставками 7% і 14%

(грн)


з/п

Постачальник (індивідуальний податковий номер)

Податкова накладна, інший документ

Обсяг постачання
(без податку на додану вартість)

Сума податку на додану вартість

період складання

ознака касового методу**

ознака здійснення с/г операцій*

основна ставка

ставка 7 %

ставка 14 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

123456789123

 02.2021

 

 

-25000

-5000

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за звітний (податковий) період, у тому числі:

-25000

-5000

 

 

придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів

 

 

 

х

усього за касовим методом відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу

 

 

х

х

за операціями, визначеними статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

 

 

х

 

 

Як бачимо, даний уточнюючий додаток заповнюємо в коригуючий спосіб. Тобто зазначаємо лише суми коригування, а решту показників додатка Д1, який подавали разом із декларацією, не дублюємо.

В уточнюючому розрахунку слід зробити відмітку про подання уточнюючого додатка Д1.

Ольга КЛЕБАН,

експерт з обліку й оподаткування

 

 

 

______________________________________________________________

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

ПКУ — Податковий кодекс України.

Порядок № 569 — Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість, затверджений постановою КМУ від 16.10.2014 р. № 569.

Порядок № 21 — Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21.

Наказ № 131 — наказ Мінфіну України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» від 01.03.2021 р. № 131.