Усі страхувальники раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним, мають подати до робочих органів виконавчої дирекції Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Відомість розподілу. За якою формою та для чого її подають?