Розглядаємо січневі рішення ВС КЦС про односторонню зміну правової підстави розірвання трудового договору, звільнення у зв’язку зі зміною істотних умов праці тощо