Розгляньмо, як бюджетній установі скласти й подати свою «декларацію» до ДПС