Що таке право податкової застави та коли воно виникає? На яке майно поширюється право податкової застави? Які обмеження в користуванні майном, що перебуває в податковій заставі? Коли припиняється податкова застава? Відповіді — у консультації