Для національного бухгалтерського обліку справедлива вартість дійсно є проблемою. Причин цьому досить. У міжнародному обліку справедлива вартість визначається відповідно до вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», який застосовується до звітних періодів, що почався почав діяти з 1 січня 2013 року. Розглянемо його докладніше.