Звіт про рух необоротних активів подають тільки при поданні річної звітності як форму, що розкриває елементи фінансової звітності. У минулому році порядок складання звітності суттєво оновили, змінилися й положення щодо обліку необоротних активів. Розповімо про основні нюанси, які потрібно врахувати під час заповнення форми № 5.