Яка кредиторська заборгованість відображається у графі 11 «Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї термін оплати якої не настав» форми № 7, ураховуючи, що в усіх договорів, окрім довгострокових, строк дії обмежено 31 грудня поточного бюджетного року?