Від зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування не застрахований жоден платник ПДВ, навіть сумлінний. І якщо таке трапляється, то ПДВшнику слід надати контролерам пакет документів для розблокування. При цьому можна звернутися за допомогою до сторонніх організацій, які за плату надають послуги з розблокування податкової накладної/розрахунку коригування, або ж самостійно сформувати й направити податківцям «розблокувальний» пакет документів

«Розблокувальний» пакет документів

У випадку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування (далі — ПН/РК) у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) платник податку має право подати копії документів та письмові пояснення щодо підтвердження інформації, зазначеної в ПН/РК (п. 4 Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Мінфіну України від 12.12.2019 р. № 520 (далі — Порядок № 520)).

Прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК у ЄРПН, реєстрацію яких зупинено, у компетенції комісій із питань зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН головних управлінь ДПСУ в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДПС (далі — комісії регіонального рівня).

Отже, щоб розблокувати ПН/РК, платник ПДВ подає пояснення та копії документів на розгляд комісії регіонального рівня.

Пояснення та копії документів

У п. 5 Порядку № 520 наведено перелік документів, копії яких необхідно подати для розблокування, а саме:

  • договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;
  • договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, що одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;
  • первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у т.ч. рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передання товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки, накладні;
  • розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;
  • документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством.

Як бачимо, для розблокування ПН/РК треба подати копії договорів, первинних і розрахункових документів тощо, які умовно можна розділити на дві групи:

1) документи, пов’язані з придбанням та/або виробництвом товарів/послуг із заблокованої ПН/РК;

2) документи, що підтверджують операцію з постачання (відвантаження покупцю, оплату), за фактом якої й було складено заблоковану ПН/РК.

Письмові пояснення та копії документів платник подає до ДПС в електронній формі за допомогою засобів електронного зв’язку (тобто через сервіс «Електронний кабінет платника», єдине вікно подання електронної звітності або за допомогою будь-якої іншої програми для відправлення електронних документів). Їх подають у вигляді Повідомлення про подання пояснень і копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено (далі — Повідомлення) за формою J/F1312603 (див. роз’яснення з категорії 101.18 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

До такого Повідомлення є можливість долучити необхідну кількість додатків (код форми J/F1360102), до яких можна завантажити копії необхідних підтверджуючих документів у форматі PDF, PNG або JPG. При цьому завважте:

  • кількість документів довільного формату, які додають до Повідомлення, не обмежена;
  • розмір вкладень (у форматі PDF, PNG або JPG) у документи довільного формату не має перевищувати 2 Мб.

Зауважимо

До одного додатка треба завантажувати один підтвердний документ.