Наш сільськогосподарський обслуговуючий кооператив — неприбуткова організація, унесена до Реєстру.
Ми купили основний засіб, оплата частково профінансована з місцевого бюджету, а решта — за свої кошти, зокрема, за рахунок цільових внесків засновників.
Доходи від цільового фінансування визнаємо протягом періоду корисного використання основного засобу пропорційно сумі нарахованої амортизації.
У зв’язку з таким «змішаним» фінансуванням, як розділити дохід від цільового фінансування між рядками 1.4 та 1.7 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації?

Відповідь

Ми вважаємо, аби правильно заповнити Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, а саме — відобразити дохід від цільового фінансування з бюджету й дохід від внесків засновників, слід виходити з пропорції кожного із джерел фінансування до загальної вартості об’єкта основних засобів. Пояснімо.

У неприбуткових організацій, як і в інших юросіб, у бухобліку діє метод нарахувань (а не касовий метод, тобто незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів), звісно ж, з оглядкою на спецправила, зокрема й на спецправила відображення доходів від цільового фінансування.

Отримане цільове фінансування визнають доходом протягом тих періодів, у яких були понесені витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування (п. 17 П(С)БО 15 «Дохід»). Цільове фінансування капітальних інвестицій визнають доходом протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації таких об’єктів (п. 18 П(С)БО 15).

Відобразимо бухоблік цільового фінансування на придбання основного засобу на умовному числовому прикладі.