Які форми фінзвітності мають подавати неприбуткові організації — № 1-мс та № 2-мс чи повний комплект?

Відповідь

Усі неприбуткові організації повинні звітувати за формами № 1-мс і № 2-мс. За бажанням вони можуть подавати повний комплект фінзвітності. Однак податківців дещо іншої думки.

Позиція контролерів

Неприбуткові установи й організації (крім неприбуткових установ та організацій, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, бюджетних установ) подають разом зі Звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації:

— Баланс;

— Звіт про фінансові результати;

— Звіт про рух грошових коштів;

— Звіт про власний капітал;

— Примітки до річних звітів.

Неприбуткові установи й організації, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, подають скорочену за показниками фінансову звітність (Фінансовий звіт малого підприємництва, Фінансовий звіт мікропідприємства) у складі Балансу і Звіту про фінансові результати (форми № 1-м, № 2-м або № 1-мс, № 2-мс). Такі роз’яснення контролери розмістили в категорії 102.20.02 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua).

Як бачимо, податківці наполягають на тому, що неприбутківці, які не належать до мікро- або малих підприємств, повинні подавати повний комплект фінзвітності:

— Баланс (Звіт про фінансовий стан) (ф. № 1);

— Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (ф. № 2);

— Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3);

— Звіт про власний капітал (ф. № 4);

— Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5).

Аргументують контролери свої висновки нормами НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність». Проте вони не врахували, що поряд із мікро- та малими підприємствами цей стандарт згадує окремо непідприємницькі товариства. А до таких за ст. 85 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) належать неприбуткові установи й організації.

Нагадаємо

Непідприємницькими є товариства, які не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками (ч. 1 ст. 85 ЦКУ).

Про те що неприбуткові організації є непідприємницькими товариствами, свідчить і Науково-практичний коментар до ст. 85 ЦКУ, зокрема:

«До таких належать юридичні особи, що відповідно до закону не мають на меті отримання прибутку. При цьому прибуток вони отримувати можуть, але цей прибуток не підлягає розподілу між його учасниками, а має спрямовуватися на фінансування діяльності цієї юридичної особи».

Окрім цього, у Науково-практичному коментарі наведено невичерпний перелік непідприємницьких товариств, а саме: товарні біржі, членські благодійні організації, об’єднання громадян, політичні партії, релігійні організації, професійні спілки, адвокатські об’єднання, кредитні спілки, творчі спілки.

Позиція редакції