Як правильно рахувати частку адмінвитрат у доходах? Які витрати брати і з якими доходами порівнювати для визначення частки з метою порівняння з дозволеними 20%? Брати витрати й доходи за касовим методом (під час витрачання та отримання коштів) чи за нарахуванням? Чи можна оренду офісу, зарплату бухгалтера, прибиральниці відносити на рахунок 949, а не до адмінвитрат?
Якщо в благодійної організації адмінвитрати перевищують 20% доходу, обумовлені Законом, чи загрожує це неприбутковому статусу? Про все це читайте в нашій статті

Адмінвитрати < 20% доходу — законодавча вимога

Згідно із ч. 3 ст. 16 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р. № 5073-VI (далі — Закон № 5073) адмінвитрати благодійної організації не можуть перевищувати 20% доходу цієї організації в поточному році, цитуймо:

«Розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків доходу цієї організації у поточному році.

Витрати, пов’язані з управлінням благодійними ендавментами, включаються до адміністративних витрат благодійної організації, якщо інше не встановлено законом або правочином між благодійною організацією та благодійником».

На це, зокрема, звертають увагу й податківці — див. листи ГУ ДФС у м. Києві від 29.03.2016 р. № 2627/Ж/26-15-12-05-11, від 18.12.2015 р. № 19235/10/26-15-15-03-11, ІПК від 19.03.2019 р. № 1113/6/99-99-13-02-03-15/ІПК.

Які витрати є адміністративними

Під час визначення статей адмінвитрат керуються П(С)БО 16 «Витрати», а саме п. 18, згідно з яким до адмінвитрат належать:

— витрати на утримання апарату управління (адмінперсоналу) й іншого загальногосподарського персоналу;

— витрати на утримання необоротних активів загальногосподарського значення (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

— винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

— витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

— податки, збори й інші передбачені законодавством обов’язкові платежі;

— плата за розрахунково-касове обслуговування й інші послуги банків, а також витрати, пов’язані з купівлею-продажем валюти;

— інші витрати загальногосподарського призначення, які обліковують на рахунку 92.

Податківці також наголошують, що формування та перелік адміністративних витрат благодійної організації визначають згідно з правилами бухгалтерського обліку (див. ІПК від 19.03.2019 р. № 1113/6/99-99-13-02-03-15/ІПК). Щоправда, відсилають до Мінфіну за питаннями обліку адмінвитрат.

Безсумнівно, у бухобліку діє принцип нарахування, тобто витрати відображають у тому періоді, до якого вони належать (якщо це витрати, прямо пов’язані з певними доходами, то одночасно з такими доходами відображають, а якщо напряму ув’язати неможливо, то в періоді здійснення (п.п. 5–8 П(С)БО 16)).

Завважимо

Неприбуткові організації під час відображення доходів і витрат використовують метод нарахувань. Він передбачає, що доходи й витрати відображають у бухобліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Тобто результати операцій визнають, коли вони відбуваються, а не тоді, коли отримують або сплачують за них кошти або їх еквіваленти.

Чи можна оренду офісу, зарплату бухгалтера, прибиральниці відносити на рахунок 949, а не до адмінвитрат