Наша неприбуткова організація, що зареєстрована в Реєстрі неприбутківців, отримує проценти за коштами на депозиті та за залишком коштів — на поточному рахунку в банку.
Чи треба їх обкладати податком на прибуток? Як такі суми показати у Звіті про використання доходів (прибутків)?

Бухоблік

У бухгалтерському обліку неприбуткової організації відсотки, нараховані на залишки коштів на поточному рахунку та кошти, які зберігаються на депозитних рахунках у банку, входять до складу доходу (див. п.п. 5, 7 П(С)БО 15 «Дохід» й Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджену наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291).

Тим часом відсотки, нараховані на залишки коштів на поточному рахунку та на депозитних рахунках «до запитання» потрапляють до інших операційних доходів (Кт 719 «Інші доходи від операційної діяльності»), а відсотки за строковими депозитами — до фінансових доходів (Кт 733 «Інші доходи від фінансових операцій»).

Детальніше про бухоблік у неприбутківців читайте в публікації «Бухоблік у неприбуткових організаціях». Також до перипетій навколо методики визнання доходів та витрат неприбутківцями та можливості отримання ними бухгалтерського прибутку ми повернемося в одному з найближчих матеріалів нашої теми тижня.

Податок на прибуток

Неприбуткові підприємства, установи й організації не є платниками податку на прибуток відповідно до п. 133.4 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) за умови дотримання ними вимог, визначених цією нормою ПКУ (див. також пп. 14.1.121 ПКУ). Такі неприбутківці щороку подають податківцям Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою наказом Мінфіну України від 17.06.2016 р. № 553 (далі — Звіт неприбутківця), разом із річною фінансовою звітністю (абз.4 п. 46.2, пп. пп. 133.4.7, 133.4.3 ПКУ). Детальніше див. матеріал «Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації: правила складання».