На підприємстві, що займається постачанням і сервісним обслуговуванням обладнання, є відділ постачання, відділ продажу та сервісний відділ. Відділом продажу керує генеральний директор, тож окремого керівника цього відділу немає.
Чи відповідають Класифікатору професій такі назви посад (професій): керівник відділу постачання, керівник сервісного відділу, сервісний інженер, адміністратор сервісного відділу, провідний спеціаліст відділу продажу, спеціаліст відділу продажу, водій легкового автомобіля (мікроавтобус)?

Відповідь

Класифікатор професій ДК 003:2010 затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій). Записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій (абз. 3 п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мін’юсту, Мінпраці, Мінсоцзахисту України від 29.07.1993 р. № 58).

У Класифікаторі професій наведена професійна назва робіт, яка загалом є базовою назвою посади (професії), що береться за основу під час утворення назви конкретної посади.

Під час утворення конкретної назви посади до базової назви можна додавати похідні слова з Додатка В до Класифікатора професій, а також застосовувати терміни та слова, що уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності, дотримуючись лаконічності викладення.

Обираючи назву посади, потрібно орієнтуватися на Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336 (далі — Довідник № 336), і галузеві довідники кваліфікаційних характеристик посад, а також аналізувати її на відповідність Класифікаційним угрупуванням, наведеним до кожного розділу Додатка А до Класифікатора професій.

Тож, проаналізуймо на відповідність Класифікатору професій посади, утворені на підприємстві (див. запитання).

Керівник відділу постачання