Підприємство має заборгованість, за якою минув строк погашення, тобто прострочену. Причому такій заборгованості вже понад рік.
Чи треба дисконтувати такі борги?

Відповідь

Дисконтують довгострокову грошову кредиторську та дебіторську заборгованість, адже її обліковують на дату балансу за теперішньою вартістю. Прострочену заборгованість не можна ототожнювати з довгостроковою. Пояснимо чому.

За вимогами п. 10 П(С)БО 11 «Зобов’язання» й абз. 2 п. 12 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» у балансі за теперішньою вартістю відображають:

— довгострокові зобов’язання. Визначення їх теперішньої вартості залежить від умов і виду зобов’язання;

— довгострокову дебіторську заборгованість. Визначення її теперішньої вартості залежить від виду заборгованості й умов її погашення.

Нагадаємо

Довгострокова дебіторська заборгованість — сума дебіторської заборгованості, яка не виникає під час нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців із дати балансу (п. 4 П(С)БО 10).

Довгострокові зобов’язання — усі зобов’язання, які не є поточними зобов’язаннями. Водночас поточні зобов’язання — це зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства чи повинні бути погашені протягом 12 місяців починаючи з дати балансу (п. 4 П(С)БО 11).

Оскільки строк погашення кредиторської заборгованості вже настав, то в будь-який момент кредитор може вимагати повернути йому всю суму такої заборгованості. Те саме і з дебіторською заборгованістю — контрагент може погасити її будь-коли.

Отже, не погашені в договірні строки борги не отримують статусу довгострокової заборгованості, адже немає підстав вважати, що її буде погашено саме після 12 місяців із дати балансу. Зазвичай це поточна заборгованість із невизначеним строком погашення.

Навіть маючи неабияке бажання, таку заборгованість продисконтувати не вдасться, оскільки для цього щонайменше потрібен конкретний строк погашення.

Власне якщо є сумніви стосовно погашення простроченої грошової дебіторської заборгованості, то її варто класифікувати як сумнівну та створити під неї резерв сумнівних боргів. А якщо є впевненість щодо непогашення таких сум — їх списують.

Що змінить пролонгація договору (установлення нових строків погашення заборгованості) — розглянемо далі.

Пролонгація боргу