Ми вже розповідали, що таке дисконтування та як його відображати в бухобліку. А сьогодні з’ясуймо, на яких саме показниках фінансової звітності та декларації з податку на прибуток воно позначиться

Передусім зауважимо, що про облік дисконту й заборгованостей можна прочитати в таких публікаціях:

Фінансова звітність

Нагадаємо

Підприємство обліковує за теперішньою (дисконтованою) вартістю:

— довгострокову дебіторську заборгованість — на рахунку 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи» (визнання заборгованості, наприклад, за позикою, — Дт 183 Кт 311);

— довгострокову кредиторську заборгованість — на рахунках 50 «Довгострокові позики», 51 «Довгострокові векселі видані», 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями», 55 «Інші довгострокові зобов’язання» (визнання заборгованості, наприклад, за позикою, — Дт 311 Кт 551).

Різниця між сумою майбутнього погашення довгострокової дебіторської заборгованості та її теперішньою вартістю (дисконт) потрапляє до інших фінансових витрат — Дт 952 «Інші фінансові витрати» Кт 18 (відповідний субрахунок).

Водночас поступову амортизацію дисконту протягом строку існування заборгованості відображають у складі інших фінансових доходів — Дт 18 (відповідний субрахунок) Кт 733 «Інші доходи від фінансових операцій».

З довгостроковою кредиторською заборгованістю ситуація дзеркальна: спочатку на суму дисконту визнають доходи — Кт 733 (для позик, отриманих від засновника, — Кт 425 «Інший додатковий капітал»), а потім поступово відображають витрати на суму амортизації дисконту (Дт 952).

Отже, дисконтування вплине на такі статті фінзвітності:

— довгострокова дебіторська заборгованість;

— довгострокова кредиторська заборгованість;

— доходи;

— витрати;

— додатковий капітал (якщо протягом року отримували позику від засновника).

Детальніше див. у таблиці.