Наше підприємство — платник податку на прибуток подає декларацію та фінзвітність раз на рік. 12 лютого ми отримали безвідсоткову позику в сумі 5 млн грн строком на 2 роки, та, відповідно, датою погашення є 11.02.2022. Позику погашатимемо однією сумою.
Оскільки така заборгованість підлягає дисконтуванню, у нас виникло суто технічне, проте дуже важливе питання: з якої дати дисконтувати заборгованість — з дати отримання позики (12.02.2020) чи з найближчої дати балансу (31.12.2020)?

Відповідь

Згідно з визначенням кредиторська заборгованість за позикою є фінансовим зобов’язанням, а отже — і фінансовим інструментом.

Пунктом 29 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» передбачено, що фінансові інструменти первісно оцінюють і відображають за їх фактичною собівартістю, яка складається зі справедливої вартості активів, зобов’язань чи інструментів власного капіталу, наданих або отриманих в обмін на відповідний фінансовий інструмент, а також витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням або вибуттям фінансового інструмента (комісійні, обов’язкові збори, платежі).

Не ускладнюватимемо описану ситуацію й припустимо, що підприємство під час отримання позики жодних додаткових витрат не несло. Що ж у результаті?

Усе зводиться до тлумачення згаданої вище неоднозначної норми. Деякі фахівці вбачають тут указівку первісно відображати отримані позики за собівартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих коштів, тобто за їх номінальною сумою. Тим часом інші переконані, що ця норма встановлює необхідність визнавати такий фінансовий інструмент (саме фінансове зобов’язання) за його справедливою вартістю, що відповідає й міжнародній практиці обліку подібних фінінструментів.