Новий додаток ПП «Інформація про суми податкових пільг» до декларації з податку на прибуток складають і подають платники, які не сплачують податок у зв’язку з отриманням податкових пільг.
Як заповнити та за який період слід вперше подати новоспечений додаток?

Новий Додаток ПП «Інформація про суми податкових пільг» доповнив декларацію з податку на прибуток у зв’язку з скасуванням із 01.01.2020 Звіту про суму податкових пільг. Законодавець волів полегшити життя платникам податків і скасувати обов’язок розраховувати втрати бюджету у зв’язку з використанням податкових пільг. Адже це функції не платників податків, а податківців.

Тож, за задумом контролери повинні були інформацію про податкові пільги черпати з даних податкових декларацій. Але, як у нас це часто трапляється з «покращеннями», змінилася лише форма, а не суть. Тобто платники, як і раніше розраховуватимуть, які суми податків не потрапили до бюджету через застосування податкових пільг, але вже не в одному звіті, а в різних податкових деклараціях (у відповідних нових чи оновлених додатках до таких декларацій).

Отож у декларації з податку на прибуток для звіту про податкові пільги (із цього податку) виділили окремий додаток ПП. Те, що останній є «реінкарнацією» частини старого Звіту про податкові пільги, яскраво демонструє форма додатка, зокрема, текс у першій виносці під таблицею, де сказано, що додаток ПП подають відповідно до Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233 (далі — Порядок № 1233). Адже саме цим нормативним документом до 01.01.2020 було встановлено форму та порядок заповнення Звіту про суми податкових пільг.

Додаток ПП платники вперше подаватимуть починаючи зі звітних періодів 2020 року. Наголошують на цьому й податківці (див. лист від 16.01.2020 р. № 757/7/99-00-07-02-01-07 та роз’яснення з категорії 102.10 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua)). Тобто вперше додаток ПП заповнюють у складі декларації з податку на прибуток за І квартал 2020 року (для квартальників) та за 2020 рік (для платників із річним звітним періодом).

Як заповнити додаток ПП

Його заповнюють наростаючим підсумком із початку року. Тобто квартальники додаток ПП складають за І квартал, півріччя, три квартали та рік.

До того ж платники мають можливість подати додаток ПП із позначкою:

— «Звітна» — у разі подання додатка ПП у складі декларації за звітний період;

— «Звітна нова» — для виправлення помилки в раніше поданому додатку ПП через подання нового додатка ПП до настання граничного строку подання декларації за звітний період;

— «Уточнююча» — у разі виправлення помилки в поданому раніше додатку ПП після настання граничного строку його подання.

Додаток ПП містить лише одну таблицю. Розгляньмо, як заповнити кожну з її граф.