Про процедуру, порядок проведення атестації робочих місць, повноваження атестаційної комісії за умовами праці ми розповідали в першій частині статті. Цього разу ознайомимося з порядком фіксації результатів атестації, обліком витрат на її проведення та з’ясуємо, яка відповідальність загрожує за непроведення або несвоєчасне проведення атестації

Фіксація результатів атестації робочих місць

За результатами оцінювання умов праці складають листи-спостереження — т.зв. «фотографії робочого часу». Вони допомагають визначити тривалість дії шкідливих факторів у відсотках до тривалості зміни.

Фотографія робочого дня — послідовне фіксування часу, який працівник витрачає впродовж робочого дня (зміни) на виконання операцій технологічного процесу та перерви в роботі.

Під час проведення атестації фотографія допомагає визначити тривалість дії на працівника шкідливих виробничих факторів, важкості й напруженості трудового процесу, пов’язаних із виконанням його трудових обов’язків.

Узагальнені відомості, отримані в результаті атестації робочих місць, слід відобразити в Карті умов праці (п. 8 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 р. № 442, далі — Порядок № 442). Її форма наведена в додатку 2 до Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Мінпраці України від 01.09.1992 р. № 41 (далі — Методрекомендації № 41). Карту підписують голова та члени комісії. Також із результатами атестації ознайомлюють під підпис працівників, зайнятих на робочому місці, яке атестують.

Заповнити Карту атестаційній комісії допоможуть положення Інструкції з заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць, затвердженої Мінпраці та МОЗ від 30.11.1992 р. № 06-41-48.