Трудові відносини — процес багатогранний, до якого входить чимало обов’язків роботодавця. Окрім тих, що лежать на поверхні, як-от укладення договору і виплата зарплати, є ще побічні, але не менш важливі: інструктажі з охорони праці, забезпечення спецодягом, безпечними умовами праці тощо. Серед цієї когорти — й обов’язок проводити атестацію робочих місць за умовами праці. Про неї сьогодні й поговоримо, адже нерідко навіть досвідчені керівники забувають про необхідність такої процедури

Підстави проведення атестації робочих місць

Обов’язок роботодавця організовувати проведення атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці закріплений у ст. 13 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII (далі — Закон про охорону праці). У цій нормі також зазначено, що за підсумками такої атестації роботодавець уживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів.

Стаття 23 Закону про охорону праці додатково передбачає обов’язок роботодавця забезпечити працівникам і/або їхнім представникам доступ до інформації та документів, що містять результати атестації робочих місць.

Безпосередньо нормативною основою для атестації робочих місць слугує Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ від 01.08.1992 р. № 442 (далі — Порядок № 442). Саме ним треба керуватися всім роботодавцям.

Завважимо

Порядок № 442 діє стосовно атестації всіх робочих місць, тобто не існує специфічного порядку такої атестації для окремих категорій робочих місць або для робочих місць певних груп працівників. Зокрема, відсутні спеціальні правила щодо атестації робочих місць, де працюють особи з інвалідністю (див. лист Мінпраці від 19.02.2007 р. № 341/19/71-07).

Дещо більше інформації для роботодавця викладено в Методичних рекомендаціях для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 р. № 41 (далі — Методрекомендації № 41). Також окремі практичні нюанси атестації роз’яснено в листах профільних відомств чи висвітлено у відповідях фахівців Держпраці на сайтах її територіальних управлінь.