Ситуація: підприємство здійснює монтажні роботи, для виконання яких майже завжди залучає одного й того самого підрядника (юрособу). Згідно із законодавством саме роботодавець зобов’язаний забезпечити безоплатно своїх працівників спецодягом. Проте підрядник своїх працівників одягом не забезпечує. Підприємство вимушене купувати спецодяг працівникам свого підрядника. Після виконання робіт цей спецодяг ніхто не повертає.

У першій частині статті ми вже розглянули особливості договірних відносин між замовником і підрядником, а також тонкощі нарахування ПДВ, ПДФО та військового збору у замовника. Сьогодні розглянемо порядок оформлення необхідних первинних документів для списання спецодягу, виданого НЕпрацівникам підприємства, та відображення цих операцій у декларації з податку на прибуток.

Податок на прибуток

Розрахунок об’єкта оподаткування податком на прибуток здійснюється на підставі даних бухгалтерського обліку шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності відповідно до П(С)БО або МСФЗ, на різниці, які збільшують або зменшують фінансовий результат до оподаткування відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» ПКУ.

У загальному випадку положення цього розділу не передбачають коригування фінансового результату до оподаткування на витрати, понесені у зв’язку з придбанням спецодягу. Отже, такі витрати відображають за правилами бухгалтерського обліку.

Справа в тому, що, якщо засоби індивідуального захисту (далі — ЗІЗ) замовник купує спеціально для передачі працівникам підрядника, їх обліковують у складі запасів як товари. У такому разі про різниці взагалі не може бути мови.

Якщо початково ЗІЗ купували для застосування на власному підприємстві, то в більшості випадків їх обліковують як МШП або МНМА, відповідно, вони не дотягують до вартісного порога в 6000 грн для визнання їх основними засобами в податковому обліку (див. визначення основних засобів у пп. 14.1.138 ПКУ). Тому в податковому обліку їх не амортизують, і, отже, амортизаційні різниці в такому разі не виникають. До речі, підтверджують це і податківці — див. роз’яснення з категорії 102.05 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua).