У публікації «Підприємство отримало довгострокову безвідсоткову позику: теорія та приклад дисконтування» ми докладно розглянули можливий варіант П(С)БО-обліку довгострокових зобов’язань щодо безвідсоткової позики за їх теперішньою (дисконтованою) вартістю. Там ми також зазначили, що в позикодавця бухоблік відповідних операцій загалом має дзеркальний вигляд, та пообіцяли в майбутньому відобразити це на прикладі.

Сьогодні виконуємо обіцянку. Проілюструємо, як можна обліковувати довгострокову дебіторську заборгованість щодо наданої безвідсоткової позики за її теперішньою вартістю згідно з П(С)БО. А за основу візьмемо ситуацію та формули зі згаданої вище публікації.

Ситуація

Підприємство — платник податку на прибуток, яке щокварталу складає фінансову звітність за П(С)БО, 01.11.2019 надало довгострокову безвідсоткову позику в розмірі 1 млн грн на 23 місяці іншому підприємству — платнику податку на прибуток, яке не є його власником. Строк погашення всієї суми боргу — 30.09.2021 (припустімо, саме тоді її й буде погашено, у кредитора не виникало сумнівів щодо платоспроможності боржника).

Тим часом домовимося: позикодавець проявив професійне судження, що на момент видачі позики ставка дисконтування, найбільш релевантна умовам укладеного договору, становить 18% річних. У цьому йому допомогла наша консультація «Дисконтування довгострокової заборгованості за П(С)БО: як визначити ставку відсотка».

Розрахунки

Оскільки в описаній ситуації за умовами договору позику видали посеред кварталу, але з початку місяця, і дебіторську заборгованість обліковуватимуть на балансі підприємства протягом строку, кратного місяцю (з 01.11.2019 по 30.09.2021, усього — 23 місяці), для визначення теперішньої вартості ми використаємо місячну ставку дисконтування, тобто нараховуватимемо відсотки щомісяця.

Для цього річну ставку дисконтування (ir) переведемо у місячну (iм). Якщо ж подібної кратності місяцю немає, математичний апарат і програмне забезпечення дозволяють розрахувати денну ставку дисконтування або ж ставку за будь-який період, розрахований у днях.

У нашому прикладі:

У відсотках ставка дисконтування дорівнює 1,388843% на місяць.

За таких умов теперішня вартість дебіторської заборгованості (PV) становитиме:

PV = 1000000 грн / (1 + 0,01388843)23 = 728158,89 грн.

Отже, у нашому прикладі довгострокова дебіторська заборгованість за виданою безвідсотковою позикою буде визнана в бухобліку позикодавця у сумі 728158,89 грн. Причому, ми вважаємо, уже на дату надання позики боржнику (п. 29 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» ).

Заради справедливості зауважимо, що в професійному середовищі зустрічаються прибічники формального тлумачення приписів П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та П(С)БО 11 «Зобов’язання» . За їх професійним судженням, довгостроковий борг за позикою слід первісно визнавати в бухобліку за його номінальною вартістю (сумою майбутнього погашення), а дисконтувати лише на найближчу дату балансу.

Бухоблік відхилення між сумою погашення та теперішньою вартістю