Із січня 2020 року має змінитися зарплата держслужбовців, але відповідну постанову КМУ ще не прийняв. Сподіваймося, вона побачить світ до кінця січня. Тому стисло зупинімося на тому, що має змінитися для держслужбовців, а також на новаціях оплати праці «обслуговуючого», патронатного персоналу й робітників

Оплата праці держслужбовців: очікуємо на зміни

З 1 січня 2020 року мають змінитись умови оплати праці держслужбовців.

Посадові оклади

Мінімальний розмір посадового окладу в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення, не може бути менш ніж два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом (далі — ПМ) (ч. 3 ст. 51 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII, далі — Закон № 889).

Аби не було сумніву, який саме ПМ потрібно брати, уже прийнятий законопроект від 11.10.2019 р. № 2260, який уточнює, що йдеться про ПМ на 1 січня календарного року. Тож, мінімальний посадовий оклад держслужбовця у зазначених вище органах із 01.01.2020 становить:

2102 грн х 2 = 4204 грн.

Уже підготовлений проект змін до постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15». Вона містить посадові оклади для держслужбовців на 2020 рік у розрізі категорій та рівнів державних органів.

Надбавки стимулюючі

Керівники держслужби у 2020 році (і в 2021-му теж) мають право встановлювати держслужбовцям додаткові стимулюючі виплати: надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи. Їх установлюють у відсотках до посадового окладу в межах економії фонду оплати праці з урахуванням вимог Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою КМУ від 18.01.2017 р. № 15.

Надбавка за вислугу років

Її встановлюють на рівні 3% посадового окладу державного службовця за кожен календарний рік стажу державної служби, але не більш ніж 50% посадового окладу. Тому якщо з 01.01.2020 зростуть посадові оклади держслужбовців, то автоматично збільшиться й сума надбавки за вислугу років.

Розмір надбавки за ранг

Розмір цієї надбавки не планують змінювати у 2020 році.

Виплата за додаткове навантаження

Цю виплату встановлюють за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків:

  • тимчасово відсутнього державного службовця — у розмірі 50% посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця;
  • за вакантною посадою державної служби — державним службовцям, між якими здійснено розподіл обов’язків за вакантною посадою, пропорційно додатковому навантаженню за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою (не більш ніж на 3 місяці).

Преміювання

За результатами роботи та щорічного оцінювання службової діяльності державним службовцям можуть установлювати згідно із ч. 3 ст. 50 Закону № 889 такі премії:

  • премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;
  • місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску державного службовця у загальний результат роботи державного органу.

Місячну або квартальну премію за належне виконання умов контракту про проходження державної служби (у разі укладення), передбачену п. 3 ч. 3 ст. 50 уже майже скасували, оскільки прийняли відповідний законопроект № 2260.

Умови оплати для посад державної служби за контрактом має визначити КМУ. Тож, чекаємо…