У попередній публікації «Неподаткові новації – 2020. Частина 1» ми розглядали деякі значущі неподаткові нововведення, які чекають на нас у поточному році та які можуть бути цікавими широкому колу читачів, із чим і продовжуємо ознайомлення

Більше відомостей в антикорупційній декларації

З 01.01.2020 в антикорупційній декларації за 2019 рік потрібно вказувати більше інформації, а саме:

  • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї, приналежність до національних публічних діячів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 р. № 1702-VII;
  • інформацію не лише про юридичних осіб, а й про трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї;
  • відомості лише про отримані доходи суб’єкта декларування або членів його сім’ї, тобто нараховані доходи, але не виплачені з 01.01.2020, які не підлягають декларуванню;
  • інформацію про банківські й інші фінансові установи, у т.ч. за кордоном, у яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунка, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї) або зберігаються кошти, інше майно. До таких відомостей входять дані про тип і номер рахунка, про банківські або інші фінансові установи, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфа, осіб, які відкрили рахунок на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї;
  • фінансові зобов’язання суб’єкта декларування або членів його сім’ї зазначають лише в разі, коли розмір зобов’язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року;
  • дані про об’єкт декларування, який був у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, якщо такий об’єкт знаходився у володінні чи користуванні станом на останній день звітного періоду чи протягом не менш ніж половина днів протягом звітного періоду.

З 01.01.2020 розширено додаткові заходи здійснення фінансового контролю. Тож, істотні зміни майнового стану поширюються не тільки на випадки отримання доходу, придбання майна, але й на здійснення витрат на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Суб’єкт декларування в 10-денний строк із моменту отримання доходу, придбання майна чи здійснення витрат зобов’язаний повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції. Нині обов’язок повідомляти про суттєві зміни майнового стану поширюється на всіх суб’єктів декларування, однак із нового року такі обов’язки будуть лише у суб’єктів декларування — службових осіб, які займають відповідальне й особливо відповідальне становище, а також у суб’єктів декларування, які обіймають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до ст. 50 Закону.

(пп. 20 та пп. 24 п. 11 р. І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» від 02.10.2019 р. № 140-IX)