У 2019 році Верховна Рада України ратифікувала чимало міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування. Цьогоріч очікуємо, що запрацюють угоди, які поки що не набрали чинності суто з технічних питань, пов’язаних із завершенням договірними державами всіх внутрішньодержавних процедур

Ратифікація Угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Малайзією

30.10.2019 ВРУ ратифікувала Угоду між Урядом України та Урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи від 04.08.2016.

Дія цієї Угоди поширюється на податки на доходи, що справляють із загальної суми доходу або з елементів доходу, у т.ч. податки на доходи від відчуження рухомого чи нерухомого майна, податки на загальну суму заробітної плати або плати, які сплачують підприємствами.

Податками, на які поширюється дія цієї Угоди в Україні, зокрема, є ПДФО і податок на прибуток підприємств, а в Малайзії — податок на прибуток і податок на прибуток із нафтодобувних компаній.

Указана Угода визначає порядок оподаткування, зокрема:

 • доходів від нерухомого майна;
 • прибутку від підприємницької діяльності;
 • прибутків, одержаних від експлуатації морських або повітряних суден у міжнародних перевезеннях;
 • дивідендів (податок, що стягують із таких доходів, не має перевищувати 5% — якщо фактичним власником дивідендів є компанія, що володіє не менш ніж 20% капіталу компанії, яка такі дивіденди виплачує, 15% — у решті випадків);
 • процентів (податок, який стягують, не має перевищувати 10% від загальної суми процентів);
 • роялті (податок, який стягують, не має перевищувати 8% від загальної суми роялті);
 • винагороди за надання технічних послуг (податок, який стягують, не має перевищувати 8% від валової суми такої винагороди);
 • доходів від відчуження майна;
 • залежних і незалежних особистих послуг;
 • директорських гонорарів;
 • доходів артистів (театру, кіно, радіо чи телебачення), музикантів і спортсменів від їх особистої діяльності;
 • пенсій та інших подібних винагород й ануїтету;
 • зарплати, платні й іншої подібної винагороди, іншої, ніж пенсія, що сплачується держслужбовцям;
 • платежів, одержуваних із метою оплати проживання, навчання або професійної підготовки студентами, стажистами чи практикантами.

Для України усунення подвійного оподаткування відбувається в таких випадках:

 • коли резидент України отримує дохід, який відповідно до положень цієї Угоди може бути оподаткований у Малайзії, Україна дозволяє як вирахування з податку на дохід цього резидента суми, що дорівнює податку на прибуток, сплаченому в Малайзії. Проте ці вирахування в будь-якому випадку не мають перевищувати ту частину податку з доходу, яка розрахована до надання вирахування стосовно доходу, що може обкладатися податком у Малайзії;
 • коли відповідно до будь-якого положення цієї Угоди дохід, отриманий резидентом України, звільнено від оподаткування в Україні, Україна може, але під час нарахування суми податку на залишок доходу такого резидента, узяти до уваги звільнений від податку дохід.