Із 2020 року будуть збільшені розміри мінімальної зарплати й прожиткового мінімуму. А ось як із 01.01.2020 зміняться розміри оплати праці в бюджетній сфері, оплата праці яких відбувається за ЄТС, — читайте в нашій статті

Схема посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів й організацій, які фінансують із бюджету, формується на підставі:

  • мінімального розміру посадового окладу (тарифної ставки), установленого Урядом;
  • міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів посадових окладів (тарифних ставок) і тарифних коефіцієнтів.

Така вимога міститься у ч. 5 ст. 6 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР (далі Закон про оплату праці).

Водночас мінімальний посадовий оклад (тарифну ставку) установлюють у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, визначений для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року, який у 2020 році сягає 2102 грн.

Чи означатиме це, що посадові оклади за ЄТС у 2020 році, як і минулого року, формують, виходячи з того, що посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду встановлено на рівні прожиткового мінімуму?

Згідно з приміткою 1 додатка 1 до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 (даліПостанова № 1298) посадові оклади (тарифні ставки, ставки зарплати) з 1 січня 2017 року розраховують виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, установленого в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Тобто посадовий оклад (тарифна ставка) працівника 1 тарифного розряду з 01.01.2020 має становити 2102 грн.

Нагадаємо

Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами ЄТС визначають як добуток окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду та відповідного тарифного коефіцієнта. Якщо посадовий оклад (тарифна ставка) визначені в гривнях із копійками, то цифри до 0,5 відкидають, від 0,5 і вище — заокруглюють до 1 грн.