Придбали основні засоби та запаси з відстроченням платежу на 2 роки. Чи потрібно обліковувати кредиторку за теперішньою вартістю, тобто дисконтувати її? А за якою вартістю оприбуткувати активи?

ВІДПОВІДЬ: Так, таку кредиторську заборгованість доведеться дисконтувати. Пояснимо чому.

Купуючи основні засоби та запаси на умовах відстрочення платежу більше ніж на рік, у підприємства виникає довгострокова грошова кредиторська заборгованість. Завдячуючи змінам, унесеним наказом Мінфіну від 16.09.2019 р. № 379 (що набрав чинності з 29.10.2019, далі – Наказ № 379) до п. 10 П(С)БО 11 «Зобов’язання», усі довгострокові зобов’язання відображають у балансі за їх теперішньою вартістю. Раніше за такою вартістю обліковували лише ту довгострокову кредиторську заборгованість, на яку нараховували відсотки. Тепер, як бачимо, будь-яку довгострокову кредиторку відображають за теперішньою вартістю.

Відповідь на запитання: яку заборгованість слід вважати довгостроковою і що таке її теперішня вартість, знаходимо в п. 4 П(С)БО 11. А саме:

Довгострокові зобов’язання — усі зобов’язання, які не є поточними зобов’язаннями.

Поточні зобов’язання — зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу.

Теперішня вартість — це дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), що, як очікують, буде необхідна для погашення зобов’язання в процесі звичайної діяльності підприємства.

Оскільки гроші мають здатність знецінюватися з часом, то теперішня вартість майбутніх платежів зазвичай менша за номінальну. І що більший часовий проміжок між отриманням активів і розрахунками за них, то суттєвішою є ця різниця (сума дисконту). Тому під дисконтування потрапила саме довгострокова заборгованість.

Отримавши активи зараз, із можливістю розрахуватися за них через два роки, підприємство, по суті, отримало грошові кошти, які мало б заплатити за ці активи, у безкоштовне користування на 2 роки. Якби підприємству довелось брати кредит у банку, щоб розрахуватися зараз за придбані активи, воно понесло б фінансові витрати у вигляді відсотків за користування кредитними коштами. А отримавши відстрочення платежів від постачальника, воно заощаджує на таких витратах.

В обліку цю вигоду відображають сумою дисконту, яку підприємство має включити до доходу.

Отже, із норм П(С)БО 11 випливає, що відстрочену більш як на рік кредиторську заборгованість за придбаними активами потрібно дисконтувати.

Утім найцікавіше запитання: як провести таке дисконтування?

Дисконтуємо кредиторську заборгованість