(коментар до постанови Правління НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 29.11.2019 р. № 142)

Чинна з 10 грудня 2019 р.

Коментованим документом унесено зміни до Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою Правління НБУ від 05.11.2014 р. № 705 (даліПоложення). У платіжних організацій і банків, які здійснюють емісію та еквайринг електронних платіжних засобів, є три місяці, аби привести свою діяльність у відповідність до вимог оновленого Положення.

Відтепер Положення враховує сучасні тенденції на фінансовому ринку та міжнародну практику здійснення розрахунків із використанням електронних платіжних засобів (платіжних карток), а саме – Директиву ЄС 2015/2366 Європейського Парламенту та Ради від 25.11.2015 р. про платіжні послуги на внутрішньому ринку (PSD2).

І це логічно, адже Положення зазнавало останнього редагування ще 09.09.2016.

Тож згрупуймо основні тематичні зміни та розгляньмо їх докладніше.

Користувачі платіжного засобу

Відповідно до нової редакції п. 2 розд. ІІ Положення користувачем платіжного засобу може бути суб’єкт господарювання або фізична особа.

При цьому емітент має право надавати для здійснення платіжних та інших операцій:

  • особисті електронні платіжні засоби — фізичним особам, які не провадять підприємницької діяльності, та їх довіреним особам;
  • корпоративні (бізнесові) електронні платіжні засоби — суб’єктам господарювання (юридичним особам або фізичним особам, які здійснюють підприємницьку діяльність, незалежну професійну діяльність).

Нагадаємо: згідно з попередньою редакцією норми емітент надавав фізичним особам, які не здійснюють підприємницької діяльності, особисті електронні платіжні засоби, а суб’єктам господарювання — корпоративні електронні платіжні засоби.

Отже, НБУ встановив право фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, використовувати корпоративні платіжні картки.

Порядок використання платіжного засобу