Підприємство уклало договір про фінансову оренду авто на 5 років.
Водночас віднедавна всю довгострокову дебіторську заборгованість і всі довгострокові зобов’язання потрібно відображати в балансі за їх теперішньою вартістю. Це передбачено п. 10 П(С)БО 11 «Зобов’язання» та п. 12 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Норма діє з 29.11.2019. Та чи стосується ця норма зобов’язань за операціями з фінансового лізингу?

ВІДПОВІДЬ: Дисконтувати заборгованість перед лізингодавцем потрібно, але робити це слід згідно з нормами П(С)БО 14 «Оренда».

У п. 3 П(С)БО 11 визначено, що це положення (стандарт) застосовується з урахуванням особливостей оцінки та розкриття інформації щодо зобов’язань, установлених іншими П(С)БО. Це саме прописано й у п. 3 П(С)БО 10 для дебіторської заборгованості.

Разом з тим методологічні засади формування в бухобліку інформації про оренду необоротних активів та її розкриття у фінзвітності визначає П(С)БО 14.

Зокрема, згідно з п. 5 П(С)БО 14 орендар відображає в бухобліку одержаний у фінансову оренду об’єкт одночасно як актив і зобов’язання за найменшою на початок строку оренди оцінкою:

— справедливою вартістю активу

або

— теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів.

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів і вартістю об’єкта фіноренди, за якою його було відображено в бухобліку орендаря на початку строку фінансової оренди, є фінансовими витратами орендаря та відображається в бухобліку і звітності лише в сумі, що відноситься до звітного періоду.