Питання здобуло «друге життя» через гучні зміни до П(С)БО 10 та П(С)БО 11, які внесено наказом Мінфіну від 16.09.2019 р. № 379 (наказ набрав чинності 29.10.2019). Та стосуються ці зміни безвідсоткових позик. А ось щодо відсоткових все так, як і було, тобто змін щодо них жодних. Та, як завше, ажіотаж навколо дисконтування безвідсоткових довгострокових позик порушив нову хвилю запитань щодо правил дисконтування відсоткових. Та нас насамперед цікавить — а чи потрібно дисконтувати кредити? У цьому матеріалі й спробуємо знайти відповідь на це запитання

Розпочнемо з теорії, без неї не обійтись.

Зміни до П(С)БО 11 та П(С)БО 10

Таблиця

Відображення довгострокової дебіторки та кредиторки

Норма П(С)БО

Редакція до змін

(до 29.10.2019)

Редакція після змін

(із 29.10.2019)

п. 9 П(С)БО 11 «Зобов’язання»

Довгострокові зобов’язання, на які нараховують відсотки, відображають у балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов і виду зобов’язання

Довгострокові зобов’язання відображають у балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов і виду зобов’язання

абз. 2 п. 12 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»

Довгострокову дебіторську заборгованість, на яку нараховують проценти, відображають у балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від виду заборгованості й умов її погашення

Довгострокову дебіторську заборгованість відображають у балансі за її теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від виду заборгованості й умов її погашення

Тож як до, так і після змін за П(С)БО відсоткові довгострокові кредити потрібно відображати за теперішньою вартістю. Тобто, як ми вже говорили, зміни не стосуються відсоткових кредитів. Ми їх відображаємо за вже відомими старими правилами.

Пригадаємо їх.

Правила обліку кредитів

Правило 1. КОРОТКОСТРОКОВІ (поточні) кредити під відсоток не підлягають дисконтуванню. Їх відображають за сумою погашення.

Причина — пряма вказівка п. 11 П(С)БО 11. Короткострокові кредити банків, поточні позики належать до поточних зобов’язань (п. 10 П(С)БО 11).

Нагадаємо: поточні зобов'язання — зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу (п. 4 П(С)БО 11).

Їх відображають за сумою погашення (п. 11 П(С)БО 11).

Сума погашеннянедисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, яку, як очікується, буде сплачено для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства.

У цьому визначенні ключове слово – НЕДИСКОНТОВАНА сума.

Із чого й робимо висновок-правило: короткострокові зобов’язання не дисконтують.

Наприклад, отримали відсоткову позику строком до року або на рік — її не дисконтують. Завважте, що під час визначення поточних зобов’язань важливим якраз є строк очікуваного погашення за договором від дати балансу. Скажімо, підприємство взяло кредит у листопаді 2019 р. зі строком повернення до кінця 2020 (до 31.12.2020). Виходить, що загальний строк повернення перевищує 12 місяців, але якщо рахувати від дати балансу (від 31.12.2019), то якраз у 12 місяців «вписуємося». Відповідно, класифікуємо такі зобов’язання як поточні.

Хоча, якщо бути формалістами, то короткостроковим вважається кредит, наданий строком не більше року (пп. 19 п. 3 Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України, затвердженої постановою Правління НБУ від 21.02.2018 р. № 14). І саме короткострокові кредити згадано серед поточних зобов’язань (п. 10 П(С)БО 11). Тож вважаємо, що для визначення поточних зобов’язань слід виходити саме з визначення, за яким строк повернення порівнюють з 12 місяцями після дати балансу.

Правило 2. Дисконтують довгострокові зобов’язання (як відсоткові, так і безвідсоткові).