2 грудня 2019 року підприємство видало працівникові безпроцентну позику в сумі 100000 грн на 1,5 року зі щомісячним погашенням суми заборгованості рівними частинами шляхом утримання із зарплати кожного останнього числа місяця. Тобто перший платіж буде утримано 31 грудня 2019 року, а останній — 31 травня 2021 року.
Як в обліку відобразити видачу та погашення такої позики? Чи потрібно дисконтувати заборгованість? Якщо так, то як провести розрахунок дисконту і які наслідки дисконтування матиме для працівника?
Облік ведемо за національними стандартами, звітність складаємо щокварталу

ВІДПОВІДЬ: Оскільки строк погашення позики перевищує 12 місяців, частина дебіторської заборгованості працівника, строк погашення якої настає після 12 місяців, вважається довгостроковою, а отже, підлягає дисконтуванню.

Річ у тім, що після змін, унесених наказом Мінфіну від 16.09.2019 р. № 379  до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», п. 12 зазначеного стандарту передбачає, що будь-яку довгострокову дебіторську заборгованість (раніше йшлося про заборгованість, на яку нараховують відсотки) відображають у балансі за теперішньою вартістю. Аналогічних змін зазнало й П(С)БО 11 «Зобов’язання».

Довгостроковою вважають суму дебіторської заборгованості, яка не виникає під час нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців із дати балансу (п. 4 П(С)БО 10).

Своєю чергою, теперішня вартість — це дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), що, як очікують, буде необхідна для погашення зобов’язання в процесі звичайної діяльності підприємства (п. 4 П(С)БО 11).

Оцінку заборгованості за дисконтованою вартістю, на наше переконання, необхідно проводити на дату видачі позики — 02.12.2019. На цю дату до категорії довгострокової заборгованості потрапляють платежі за останні 6 місяців: з грудня 2020 року по травень 2021 року на суму 33333,33 грн (100000 грн : 18 міс. × 6 міс.). Саме така сума є довгостроковою заборгованістю, яку слід оцінити за теперішньою (дисконтованою) вартістю.

На найближчу дату балансу (31.12.2019) заборгованість за грудень 2020 року треба буде рекласифікувати в поточну. Станом на наступну дату балансу — 31.03.2020 — до поточної заборгованості потраплять іще 3 місяці. І нарешті — станом на 30.06.2020 у нас уже не буде довгострокової заборгованості.

У найпростішій ситуації, коли боржник здійснює разовий платіж за позикою наприкінці строку дії договору, дисконтування проводять за формулою:

PV = FV : (1 + i)n,

де: FV — майбутня вартість;

PV — теперішня вартість;

i — ставка дисконтування;

n — строк (число періодів).

Для розрахунку теперішньої вартості ключове значення має вибір ставки дисконтування. Підприємство повинно визначити її самостійно на підставі професійних суджень. Це має бути ринкова ставка, за якою на аналогічних умовах можна було б залучити кошти з альтернативних джерел. Наприклад, для оцінки дебіторської заборгованості за орієнтир можна взяти усереднену ставку за банківськими депозитами, якби такий депозит було розміщено на момент видачі позики на аналогічний період і на аналогічних умовах.

Припустімо, саме такий орієнтир обрало підприємство і в описаному випадку, з’ясувавши, що могло б на аналогічних умовах розмістити кошти, видані у вигляді позики, на депозит у банку під 16% річних.

Щоб розрахувати ставку для місячного периоду, використовуємо формулу:

де: ім — ставка місячна;

іг — ставка річна (ставка в процентах, поділена на 100);

n — кількість місяців.

Підставивши наші значення у формулу, отримаємо місячну ставку 0,0124, тобто 1,24%.

Загалом відсутність конкретики в П(С)БО, а також методичних рекомендації щодо вибору ставки дисконтування породжує чимало запитань, які ми детально розглянемо в газеті «Інтерактивна бухгалтерія» протягом цього тижня.

Тепер зробимо необхідні розрахунки.

Погашення дисконтованої частини заборгованості здійснюватиметься шістьма платежами з 31.12.2020 по 31.05.2021. Розрахуємо дисконтовану вартість для кожного з них (див. таблицю 1).