Згідно з МСФЗ у Примітках до фінансової звітності одним із розділів є стислий опис облікової політики. У зв'язку із цим виникають деякі складнощі, пов'язані з переходом на МСФЗ, а особливо з розкриттям інформації. Які це складнощі? Що необхідно знати про облікову політику?