ТОВ — платник ПДВ бере участь у реалізації проекту міжнародної технічної допомоги (далі — МТД), який фінансує USAID. Договір на реалізацію проекту з USAID підписала американська компанія, а ТОВ (виконавець) підписало договір з американською компанією з метою реалізації проекту в частині надання послуг технічного, екологічного консалтингу та проектування.
Як ТОВ скористатися МТДшною ПДВ-пільгою в разі придбання товарів, робіт і послуг для реалізації проекту за кошти МТД? Що з наданням послуг американській компанії?

ВІДПОВІДЬ: Скористатися МТДшною пільгою можна за умови, якщо проект МТД буде зареєстровано в Мінекономіки, а також буде затверджено план закупівлі товарів/послуг. У такому разі ТОВ — виконавець проекту придбаватиме товари/послуги за кошти МТД без ПДВ. А ось надання послуг американській компанії взагалі не буде об’єктом оподаткування.

Нагадаємо

Міжнародна технічна допомога — фінансові й інші ресурси та послуги, які відповідно до міжнародних договорів України надають донори на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України.

(п. 2 Порядку № 153)

Придбання товарів за кошти МТД

Згідно з пп. 197.11 ПКУ звільняються від оподаткування операції з:

  • постачання товарів і послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як МТД, що надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана в установленому законодавством порядку;
  • постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок МТД, яку надають відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана в установленому законодавством порядку;
  • увезення на митну територію України майна як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону України «Про гуманітарну допомогу».

Причому Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги затверджено постановою КМУ від 15.02.2002 р. № 153 (даліПорядок № 153).

Згідно з п. 12 Порядку № 153 для реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством і міжнародними договорами України, є обов’язковою державна реєстрація проектів (програм), яка слугує підставою для акредитації їх виконавців.

Держреєстрацію проектів (програм) МТД здійснює Мінекономрозвитку (п. 13 Порядку № 153). Для цього реципієнт (реципієнти) і донор або вповноважена донором особа подає до Мінекономрозвитку в електронному та паперовому вигляді документи, визначені п. 14 Порядку № 153, зокрема:

  • клопотання про державну реєстрацію проекту (програми), яке містить відомості про донора, виконавця, реципієнта та бенефіціара;
  • засвідчену донором або виконавцем копію контракту, укладеного між донором і виконавцем, або його частини;
  • засвідчений донором або виконавцем план закупівлі товарів, робіт і послуг, які придбавають за кошти МТД (у разі виникнення потреби в реалізації права на податкові пільги);
  • документ (меморандум, заява про наміри, план діяльності, технічне завдання, партнерська угода тощо), який підтверджує узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом (програмою) між донором або виконавцем і реципієнтом (бенефіціаром), або завірена реципієнтом копія грантової угоди, укладеної з донором або виконавцем.