Хоча нацстандарти в держсекторі діють уже майже 3 роки, а деякі з них — біля 5 років, їх продовжують удосконалювати. Як наслідок — у бухгалтерів з’являються нові запитання, і це нескінченний процес. Тож, які питання нині хвилюють бухгалтера бюджетної установи

Головний розпорядник установлює систему відеоспостереження підвідомчій бюджетній установі. Як передати цей об’єкт на баланс підвідомчої бюджетної установи?

ВІДПОВІДЬ: Централізовані заходи можуть здійснювати головні розпорядники бюджетних коштів лише в разі, коли передбачена відповідна бюджетна програма в паспорті бюджетної установи.

Бюджетні призначення головним розпорядникам коштів державного бюджету за бюджетною класифікацією, включаючи розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіляють у додатках до Закону про Держбюджет (п. 5 ч. 1 ст. 40 БКУ). Для головних розпорядників місцевого бюджету програми цільових заходів і бюджетні призначення затверджують рішеннями місцевих рад.

Водночас якщо головному розпоряднику бюджетних призначень не виділяли кошти на централізовані заходи з установлення підвідомчим установам відеоспостереження, тоді головний розпорядник мав би розподілити кошти на цю мету, виділивши бюджетні асигнування безпосередньо підвідомчим установам.

Товари (роботи, послуги), придбані головним розпорядником коштів державного бюджету (місцевих бюджетів) за рахунок видатків на централізовані заходи відповідно до програмних документів економічного та соціального розвитку, державних цільових програм, можуть бути передані й бюджетним установам, які утримуються з інших місцевих бюджетів (ч. 3 ст. 85 БКУ).

Порядок відображення передання необоротних активів і капітальних інвестицій у порядку внутрішнього переміщення визначено п.п. 1.12–1.16, а запасів — у п.п. 3.2–3.8 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219 (далі Типова кореспонденція).

Проте якщо мовиться про встановлення головним розпорядником системи спостереження підвідомчій установі, то теоретично можливі такі варіанти передання:

  • головний розпорядник передає матеріали та послуги зі створення підвідомчій установі, а остання їх накопичує у складі капітальних інвестицій в основні засоби, а потім, після введення в експлуатацію, зараховує до складу об’єктів основних засобів;
  • головний розпорядник відносить усі витрати до капітальних інвестицій в об’єкт основних засобів і передає капінвестиції підвідомчій установі.

Проте Типова кореспонденція не передбачає бухгалтерських проводок для передання в порядку внутрішнього переміщення вартості послуг або капітальних інвестицій (окрім незавершеного будівництва).

Звісно, можна було б передати готовий об’єкт, тобто вже введену в експлуатацію систему відеоспостереження. Але тут маємо іншу проблему: яким чином головний розпорядник може ввести в експлуатацію об’єкт, якого в нього фізично немає та ще й із наступного місяця нараховувати амортизацію на об’єкт, який головний розпорядник не використовує?

Тож, найоптимальніший варіант — передати саме капітальні інвестиції в основні засоби, хоча Типова кореспонденція містить такі проводки лише для об’єктів незавершеного капітального будівництва. Або ж увести в експлуатацію систему відеоспостереження й одразу (у тому самому місяці) передати об’єкт підвідомчій установі. Відповідні бухгалтерські проводки повинна містити власна кореспонденція субрахунків, затверджена головним розпорядником.

Чи може головний розпорядник оплачувати заправку картриджів і передавати витрати підвідомчим установам?