Сьогодні ми розглянемо, яким чином відобразити в бухгалтерському та податковому обліку втрати ТМЦ саме під час їх транспортування — як у межах природного убутку, так і понад ці норми. Ви дізнаєтеся не лише, як таке списання відобразити кореспонденцією рахунків, зокрема, чи потрібно включати їх до собівартості готової продукції (товарів), а й про те, чи нараховувати ПЗ із ПДВ, чи передбачено коригування на податкові різниці в обліку з податку на прибуток 

 У статті ми не розглядаємо облік втрат підакцизних товарів, зокрема спирту, пального тощо, який має свою специфіку і щодо документального оформлення, і щодо нарахування акцизного податку.

Втрати під час транспортування запасів у межах норм природного убутку

Бухгалтерський облік

Згідно з п. 9 П(С)БО 9 «Запаси» до первісної вартості запасів, придбаних за плату, належать у т.ч. суми, які сплачують відповідно до договору постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків, а також інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Водночас, керуючись п. 14 П(С)БО 9, не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат того періоду, у якому вони були здійснені (установлені), понаднормові втрати й нестачі запасів.

Тобто втрати й нестачі в межах норм природного убутку, виявлені під час їх оприбуткування, — це складова первісної вартості як суми, що сплачують постачальнику. Такий же висновок випливає з п.п. 2.2, 5.7 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну України від 10.01.2007 р. № 2 (даліМетодрекомендації № 2), де зазначено, що до первісної вартості запасів із-поміж іншого належать втрати й нестачі запасів у межах норм природного убутку, виявлені під час оприбуткування придбаних запасів, які відбулися в процесі їх транспортування. До вашої уваги — приклад.

Приклад

Комунальне підприємство придбало 1 т піску на суму 8000 грн (окрім того, ПДВ — 1600 грн), сплативши цю суму постачальнику.

Проте під час приймання запасів на складі фактична кількість запасів виявилася меншою через втрати в процесі транспортування.

Комісією з приймання піску встановлено, що нестача становить:

  • варіант 1 — 5кг — у межах природного убутку;
  • варіант 2 — 20 кг, з яких 13,2 кг — у межах норм природного убутку, 6,8 кг — понаднормові втрати.

Примірні норми природного убутку матеріалів, що застосовуються під час утримання об’єктів благоустрою, зокрема під час транспортування піску, затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.10.2013 р. № 489. Ними передбачено, що норма природного убутку піску як будматеріалу в осінньо-зимовий період становить 1,32, тобто 13,2 кг із 1 т.